top of page

אדם - לחיים שווים

בפיקוח צוות חינוכי וטיפולי מטעם משרד החינוך, למטרת קידום כל ילד בהתאם ליכולותיו

טיפול בריאות מקדם בגני תקשורת 

בתי ספר
לחינוך מיוחד

בתי ספר לילדים ונוער המאובחנים עם לקות תקשורת במתחם המכללות בבית ברל ובאורנים. בתי ספר להפרעות רגשיות בקרית אונו, נווה הדסה ועוד

חזון

להיות למקום אוהב ומכיל, המוביל את התפתחותם של בני האדם וצרכיהם המגוונים לכדי איכות חיים ומימוש עצמי, קהילתי ומקצועי.

הצוות

יהודה סגל

סמנכ״ל תפעול

קרן בן אריה

סמנכלית תחום הטיפול הבריאותי המקדם בגני תקשורת

אורית מויאל

סמנכ״לית חטיבת בתי הספר

אודי ליפשיץ 

מנכ"ל

המכון להתפתחות הילד של בית החולים שיבא, תל השומר מלווה מקצועית את העבודה השוטפת במשך כל השנה, כולל עריכת כנסים, ימי עיון, סקטוריאליים ולכלל הצוותים, מחקר בחלק מהגנים.

שת"פ מקצועי עם שיבא

קבוצת עמל ומעבר הינה קבוצת חברות המתמחה בתחום הטיפולי: טיפולי בית, בתי אבות, קידום תעסוקה, בריאות הנפש ועוד

חלק מקבוצת
עמל ומעבר

bottom of page